Údržba a oprava památek

Kdo jsme a proč se zajímáme o opravu a údržbu památek?

Naši pracovníci pracují  pod vedením zkušeného Josefa Jirouška v oblasti starých zednických a štukatérských technik, který bývá i odborným garantem specializovaných seminářů na tato témata, nebo se podílí a vede opravy památek jako např pomník na Zbraslavi.Členové našeho družstva už několik let před založením spolupracovali a spolupracují ve zkušeném týmu pana Bezouška pod názvem projekt Sans Effort:

 Balustráda na Zvonařce -modelace kuželů

 Barpulty u Hybernu -sklocementový pult

Historická Fasáda Libuš

Historická Fasáda Jaroměř

Historická fasáda Vrázova

Historická balustráda Horní Počernice

Velvary

Fasádní reliéf

Komíny Františkovi lázně

Komíny senát

Kopecký interiér

Zámek Ponštejn

Realizace v dílně

REFERENCE

Jaká je podstata opravy a údržby památek?

V opravách historických fasád dáváme jednoznačně přednost použití materiálů, které se fyzikálními a chemickými vlastnostmi blíží dříve používaným fasádám a malbám, jejich stav dále nezhorší a naopak se projeví větší odolností proti zvětrávání.Proč je to důležité?

  1. Rychlý problém: protože nesourodé materiály se vzájemně odpuzují a fasády a omítky nevydrží stanovenou dobu a to neocení především zadavatel.
  2. Vzhled: původní materiál odráží vzhledovou variabilitu, moderní materiály zcelují a vytváří dojem uniformní urbanistiky
  3. Nedůvěra: pakliže se fasáda brzy odlepí, původní zadavatel nezíská v danou firmu důvěru.

Historické budovy se prezentovaly v závislosti na použitých materiálech určitou paletou barev a jejich povrch odpovídal ručnímu zpracování omítek na nerovném zdivu. Je velkou chybou aplikovat soudobé materiály (byť třeba i materiály vhodné pro historické stavby) způsobem, který vede k modernímu vzhledu budovy. Zachování původního historického vzhledu stavebních prvků a fasád je prací pro zkušené zedníky a malíře, a zejména spočívá v používání autentických nástrojů, umělé tvorbě nerovností a v případě nátěrových hmot v použití tlumených dobově odpovídajících odstínů s umělou patinou.
Velké chyby se pracovníci zabývající se opravou dopustí, pokud na zdravou historickou fasádní hmotu aplikují některý z moderních akrylátových nátěrů – ty nemusejí ve specifických podmínkách historických budov vydržet ani několik let. Chybou je také nerozeznání charakteru podkladu a přetření například nevhodných materiálů aplikovaných při minulé opravě, třeba i vhodným silikátovým nátěrem. Chemicky a fyzikálně nesourodé prvky jsou v každé fasádě časovanou bombou a jako nehomogenita se mohou projevit při mírných změnách podmínek, například vytrvalém dešti nebo mrazu.

Naše společnost doporučuje Románský cement a štuk.Restaurování může provádět pouze restaurátor mající povolení k restaurování, odborný dohled nám zprostředkuje pan Bezouška ze spřátelené firmy štukatéři sro, od které dostaneme dozor i razítko a průvodní dokumenty, že restaurace byla provedena v souladu se správným použitím hmot a techniky.Neváhejte nás kontaktovat a provedeme Vaší opravu, údržbu nebo restauraci památky v požadované kvalitě.Využijte prosím formulář, nebo jiné kontakty v patičce stránek: